Výsledky vyhledávání "očkování"

Celkem bylo nalezeno 25 výsledků.

Informace o epidemiologické situaci ve výskytu spalniček ve 20. kalendářním týdnu 2019

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o epidemiologické situaci ve výskytu spalniček v 20. kalendářním týdnu. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického
http://khsstc.cz/dokumenty/informace-o-epidemiologicke-situaci-ve-vyskytu-spalnicek-ve-20--kalendarnim-tydnu-2019-5413_5413_552_1.html

Situace ve výskytu spalniček v EU za období 2017/2018

KHS Středočeského kraje přináší informaci o počtu případů spalniček za období 2017/2018 v Evropě. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického
http://khsstc.cz/dokumenty/situace-ve-vyskytu-spalnicek-v-eu-za-obdobi--2017-2018--5304_5304_136_1.html

Neuroinfekce

KHS Středočeského kraje informuje o vývoji neuroinfekcí v letech 2008-2017. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického
http://khsstc.cz/dokumenty/neuroinfekce-5292_5292_144_1.html

Nákazy přenášené klíštaty

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje veřejnost o onemocněních přenášených klíšťaty a výskytu těchto onemocnění ve Středočeském kraji. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického
http://khsstc.cz/dokumenty/nakazy-prenasene-klistaty-5284_5284_138_1.html

Spalničky

KHS Středočeského kraje informuje o výskytu spalniček v ČR v letech 2008-2017. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického
http://khsstc.cz/dokumenty/spalnicky-5260_5260_136_1.html

Pertuse (dávivý kašel, černý kašel)

KHS Středočeského kraje informuje o výskytu dávivého a černého kašle v ČR v letech 2008-2017. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického
http://khsstc.cz/dokumenty/pertuse--davivy-kasel--cerny-kasel--5259_5259_136_1.html

Tuberkulóza

KHS Středočeského kraje informuje o výskytu tuberkulózy v ČR v letech 2008-2017. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického
http://khsstc.cz/dokumenty/tuberkuloza-5258_5258_136_1.html

Příušnice

KHS Středočeského kraje informuje o výskytu příušnic v ČR v letech 2008-2017. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického
http://khsstc.cz/dokumenty/priusnice-5257_5257_136_1.html

Platné právní předpisy – zákony, vyhlášky, nařízení vlády, normy a metodická doporučení

Doporučení pro cestující do Brazílie, oblasti Espirito Santo - výskyt žluté zimnice

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace k šíření viru žluté zimnice po atlantském pobřeží Brazílie. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického
http://khsstc.cz/dokumenty/doporuceni-pro-cestujici-do-brazilie--oblasti-espirito-santo---vyskyt-zlute-zimnice--4488_4488_129_1.html

Evropský imunizační týden 2016

Od neděle 24. dubna do soboty 30. dubna probíhá 11. EVROPSKÝ IMUNIZAČNÍ TÝDEN, který se koná pod záštitou Světové zdravotnické organizace. Zpracovala: Mgr. Veronika Hamplová, zdravotní politika
http://khsstc.cz/dokumenty/evropsky-imunizacni-tyden-2016-3972_3972_8_1.html

Platné právní předpisy a metodická doporučení ve vztahu k očkování

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje právní předpisy a doporučení ve vztahu k očkování. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 21.03.2016
http://khsstc.cz/dokumenty/platne-pravni-predpisy-a-metodicka-doporuceni-ve-vztahu-k-ockovani----3906_3906_131_1.html

Na procházce mě na lýtku lehce, ale do krve přes kalhoty škrábl pes. Mám se bát vztekliny?

Jak postupovat v případech kontroly ochranného titru protilátek proti hepatitidě typu B?

Jaké očkování doporučujete před cestou do zahraničí?

Předmět činnosti odboru protiepidemického

Rady před dovolenou

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje příspěvek s radami jak se na dovolené vyvarovat některých infekčních onemocnění. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka protiepidemického odboru, 10.07.2015
http://khsstc.cz/dokumenty/rady-pred-dovolenou-3501_3501_137_1.html

Očkování dětí

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o očkování dětí. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
http://khsstc.cz/dokumenty/ockovani-deti--3463_3463_86_1.html

Je v současné době některé očkování před odjezdem do zahraničí povinné?

Byl jsem očkován před více než 16 lety proti tetanu. Jak mám nyní postupovat?

EBOLA virus - souhrn základních informací

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o onemocnění Ebola. Mgr. Šárka Nováková, sekretariát ředitele, dne 13.8.2014
http://khsstc.cz/dokumenty/ebola-virus---souhrn-zakladnich-informaci-3168_3168_505_1.html

Očkování proti infekčním onemocněním a další prevence při cestách do zahraničí.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o možnostech očkování a další prevence infekčních nemocí při cestách do zahraničí. MUDr. Iva Domasová, pověřená vedením protiepid. odboru, 3.9.2013
http://khsstc.cz/dokumenty/ockovani-proti-infekcnim-onemocnenim-a-dalsi-prevence-pri-cestach-do-zahranici---2880_2880_80_1.html

Očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním u mužů praktikujících sex s muži

KHS Stč. kraje uveřejňuje informace o očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním u mužů praktikujících sex s muži. MUDr. Zdeněk Šmerhovský Ph.D., vedoucí protiepidemického odboru, 30.07.2013
http://khsstc.cz/dokumenty/ockovani-proti-invazivnim-meningokokovym-onemocnenim-u-muzu-praktikujicich-sex-s-muzi-2847_2847_129_1.html

Výsledky dotazníkového šetření - očkování proti sezónní chřipce - Středočeský kraj

Krajská hygienická stanice Stč. kraje zveřejňuje informace o výsledcích dotazníkového šetření - očkování proti sezónní chřipce MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru, 05.09.2012
http://khsstc.cz/dokumenty/vysledky-dotaznikoveho-setreni---ockovani-proti-sezonni-chripce---stredocesky-kraj--2454_2454_479_1.html

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím