17. 5. 2018 - Světový den hypertenze

17. května je Světovým dnem hypertenze, stanovený Světovou ligou proti hypertenzi. Tento den byl stanoven proto, aby upozornil na vážné zdravotní komplikace provázející hypertenzi a potřebu kontroly krevního tlaku. Tématem letošního roku je: „Znáš svoje číslo“, s cílem zvýšit povědomí o vysokém krevním tlaku po celém světě.

 

Více o světovém dni hypertenze a Světové lize proti hypertenzi čtěte zde: http://www.whleague.org/index.php/features/world-hypertension-day

 

Hypertenze, hypertonus nebo zvýšený krevní tlak, je onemocnění, při kterém je chronicky zvýšený tlak krve v cévním řečišti. Jeho počáteční stádia probíhají bez jakýchkoli projevů. Později se objevují bolesti hlavy, poškození tepen a tělesných orgánů. O hypertenzi proto většinou mluvíme až při opakovaném naměření vysokého krevního tlaku při několika na sobě nezávislých měřeních. Neléčená hypertenze poškozuje Vaše krevní cévy a zvyšuje riziko komplikací. K těm nejzávažnějším patří vznik infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody.

 

Historie měření krevního tlaku

Až do 19. století se krevní tlak mohl měřit jen tzv. krvavou metodou, pomocí trubiček zaváděných přímo do velkých cév. To se provádělo v experimentech na koních. Na člověka podobný způsob nemohl být aplikován. Později se objevily první pokusy o měření nepřímé. Moderní způsob měření krevního tlaku uvedl do praxe italský lékař Scipione Riva-Rocci v roce 1896. Použil k němu duši ze svého jízdního kola, gumový balónek a rtuťový manometr. Metodu později ještě vylepšil ruský lékař Nikolaj Sergejevič Korotkov.

 

Více o tonometrech čtěte zde: http://www.hypertenze.eu/tonometry/vice-o-tonometrech

 

Kdy je krevní tlak vysoký?

Za hypertenzi označujeme stav, kdy je krevní tlak delší dobu, či opakovaně zvýšen nad hodnotu 140/90 mmHg a u diabetiků nad 130/90 mmHg.

Za ideální u dospělých osob se považuje tlak 120/80 mmHg.

 

Při měření krevního tlaku získáme dvě hodnoty např.: 120/80. První, vyšší a důležitější číslo označuje systolický tlak, který vzniká při srdeční stahu. Systolický tlak je v podstatě přímým odrazem stavu tepen. Jeho hodnota tedy většinou stoupá s přibývajícím věkem, protože starší lidé mají méně pružné cévní stěny, které se nejsou schopny již tolik „roztahovat“ při vyšším tlaku krve.

Druhá, nižší hodnota je zaznamenávána při uvolnění srdečního svalu a nazývá se diastolický tlak.

 

Je hypertenze léčitelná?

 

Cílem léčby vysokého krevního tlaku je jeho postupné snižování až na hodnoty menší nebo rovné 140/90 mmHg a dlouhodobé udržení takového optimálního stavu. Používá se k tomu několik způsobů:

  • snížení tělesné hmotnosti
  • omezení konzumace soli na maximálně 5 gramů denně
  • snížení konzumace alkoholu
  • zvýšení fyzické aktivity
  • omezení stresových situací a psychického napětí
  • nekouření

K nim se využívá řada různě působících léků a jejich vzájemných kombinací. Patří sem léky zvyšující vylučování vody z  organismu (diuretika), beta-blokátory, blokátory kalciových kanálů, ACE inhibitory a další. O jejich volbě, dávkování i vzájemné kombinaci rozhoduje vždy pouze lékař.

 

 

Zdroje článku:

http://www.whleague.org/index.php/features/world-hypertension-day

http://www.hypertenze.eu/soubory/onas

https://nemoci.vitalion.cz/vysoky-krevni-tlak/

https://www.krevni-tlak-omron.cz/neprehlednete/svetovy-den-hypertenze

https://www.ulekare.cz/clanek/hypertenze-998

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertenze