25. duben je Světovým dnem malárie

Letošní globální téma pro Světový Den Malárie je End Malaria for Good neboli Konec malárie jednou provždy (na dobro).

 

Malárie patří mezi nejrozšířenější parazitární infekce světa. Nejvíce jsou postiženy země napříč subsaharskou Afrikou, dále jihovýchodní Asie, Latinská Amerika (amazonská oblast Jižní Ameriky).

 

V roce 2015 bylo zaznamenáno až 212 milionů nových případů onemocnění malárií a 429 000 osob na malárii zemřelo.  Každé 2 minuty zemře jedno dítě na malárii. 

 

Světové zdravotnické shromáždění přijalo v květnu 2015 technický plán „ Globální strategie WHO pro malárii 2016-2030“ zaměřený na všechny země malárii endemické. Globálním cílem této strategie je snížení výskytu onemocnění malárií do roku 2030 až o 90 %, snížení úmrtnosti o 90 % a eliminovat malárii nejméně v 35 zemích.

 

Zásadním požadavkem WHO je posílení preventivních opatření, která by vedla k výraznému snížení incidence malárie. Mezi tato opatření patří mimo jiné efektivní účinná kontrola malarického vektoru. Jako velice účinné se ukázaly dvě formy této kontroly, a to používání insekticidy ošetřených moskytiér proti komárům a tzv. indoor postřik, tj. vnitřní postřik zbytkovými insekticidy v domech.  Napříč subsaharskou Afrikou, kde se onemocnění malárií endemicky vyskytuje, WHO odhaduje, že v roce 2015 až 53 % obyvatel spalo pod insekticidy ošetřenými sítěmi ve srovnání s rokem 2010, kdy to bylo pouze 30 % obyvatel.

 

Dalším neméně důležitým preventivním opatřením je použití antimalarik, a to především pro turisty cestující do endemických oblastí. WHO rovněž doporučuje občasné preventivní podávání chemoprofylaxe u těhotných žen a u dětí žijících v endemických oblastech.

 

K těmto již existujícím preventivním opatřením v boji proti malárii by bylo třeba zavedení rutinního očkování. V současné době již byla vyvinuta malarická vakcína, jež je momentálně ve fázi klinických studií a jejíž nejefektivnější využití se zatím ukazuje v prevenci malárie u malých dětí, které patří mezi jednu z nejohroženějších skupin obyvatelstva onemocněním malárií.

 

 

Dne 13.04.2017 zpracovala MUDr. Simona Tichá, vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Mělník

 

Zdroj: World Health Oraganization

Převzato z:

http://www.who.int/campaigns/malaria-day/2017/event/en/