5. 5. - Světový den hygieny rukou

Právě dnes si svět připomíná Den hygieny rukou, který je  součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) a již po dvanácté upozorňuje na význam mytí rukou jako klíčového preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění.

 

 

 

 

Jak si správně umývat ruce?

 1. Navlhčete si ruce pod tekoucí vodou.
 2. Naneste dostatečné množství mýdla do dlaně.
 3. Třete dlaní o dlaň krouživým pohybem.
 4. Položte dlaň pravé ruky na hřbet levé ruky. Zaklesněte prsty. Třete pravou dlaní o hřbet levé ruky. Pak ruce vyměňte.
 5. Dejte ruce k sobě dlaněmi. Zaklesněte prsty. Třete dlaněmi o sebe ze strany na stranu.
 6. Zaklesněte ohnuté prsty do sebe. Třete hřbet prstů pravé ruky o dlaň ruky levé a naopak.
 7. Třete krouživým pohybem levý palec v sevřené pravé dlani. Pak ruce vyměňte.
 8. Třete dlaň levé ruky obousměrnými krouživými pohyby sevřených prstů pravé ruky. Pak ruce vyměňte.
 9. Opláchněte ruce pod tekoucí vodou.
 10. Ruce si pečlivě osušte. Jednorázový ručník použijte k zastavení kohoutku.

 

Kdy si umývat ruce?

 1. Po nákupu.
 2. Před přípravou a konzumací jídla.
 3. Po použití WC.
 4. Po použití veřejné dopravy.
 5. Po příchodu domů.

 

V dnešních dnech je téma hygieny rukou více než aktuální. Nezapomínejte na pravidelné umývaní či desinfekci rukou. V příloze zprávy naleznete materiály k mytí rukou, které je možné stáhnout na oficiálních stránkách Státního zdravotního ústavu.

 

 

 

 

 

V Praze, 5. 5. 2020

 

Ing. Iveta Klementová - krizová manažerka a referentka pro zdravotní politiku

 
 

Zdroje:

http://www.szu.cz

https://www.who.int

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/Nove/Jak_si_spravne_myt_ruce.pd

http://www.hygpraha.cz/Admin/_upload/files/1/SZU-osvetove%20materialy-spravne%20techniky-hygiena%20rukou/SZU-doprovodny%20plakat-hygiena%20rukou-str%202.pdf

http://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/obsah/metodicky-navod-na-myti-rukou-mz_2377_20.htm

 

 


 

Přílohy