5. květen je Světovým dnem hygieny rukou

Světový den hygieny rukou, který každý rok připadá na 5. květen, a který je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) Save lives: Clean your hands (Zachraň životy: Umývej si ruce), již po jedenácté upozorňuje na význam mytí rukou jako klíčového preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění.

 

Tématem letošní kampaně 2019 je: „Clean care for all – it's in your hands“ („Hygiena pro všechny, je to ve Tvých rukou“). Světová zdravotnická organizace vyzývá k dosažení lepšího zdraví a blahobytu pro všechny lidi v každém věku, tak, aby měli přístup ke kvalitním základním službám zdravotní péče a k bezpečným, účinným, kvalitnějším a cenově dostupným základním lékům a vakcínám. Dále iniciátoři kampaně vyzývají zdravotníky v praktikování správné hygieny rukou ve zdravotnických zařízeních, a tím i ke snížení rizika přenosu infekce mezi zdravotníky i pacienty a dávají možnost všem zapojit se aktivně do kampaně WHO (viz. řetěz solidarity)

 

Více o kampani zde

 

 

Hygiena rukou je důležitá

 

  • Důkladné a správné umývání rukou je jednoduchá a přitom nejúčinnější metoda, jak omezit šíření nemocí.
  • Nemytýma rukama se přenáší řada infekčních onemocnění (např. virová hepatitida typu A, chřipka, salmonelóza, rotavirové infekce, enterovirové infekce atd.)

 

Centrum podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu, se v rámci Národního programu zdraví – Projekty podpory zdraví MZ ČR 2019 „Čisté ručičky a zoubky“,  připojuje k tomuto světovému dni   pořádáním akcí spojených s nácvikem správné techniky mytí rukou a ověřením si kvality pod UV lampou, která odhaluje neumytá místa na rukou a dále také  oslovením školských zařízení k zapojení se do soutěže o nejzdařilejší pexeso. Vítězné pexeso bude vydáno v rámci projektu podpory zdraví 2019.

 

Bližší informace: Mgr. Petra Nekvapilová, tel. +420515577517, mail: petra.nekvapilova@szu.cz , Zdena Borecká, tel. +420515577519, mail: zdena.borecka@szu.cz,  Hana Zapletalová, tel. +420515577519, mail: hana.zapletalova@szu.cz. 

 

Video nácviku správné techniky mytí rukou najdete zde

 

Hygiena rukou: soubor materiálů

 

1. plakát Hygiena rukou

1 b) plakát Hygiena rukou: animace - zde

2. doprovodný leták k plakátu str1: zde  str2: zde

3. leporelo Mytí rukou pro nejmenší- zde

4. metodický návod k lepporelu- zde

5. Jak si správně mýt ruce- zde

 

 

Převzato z: http://www.szu.cz/publikace/svetovy-den-hygieny-rukou-5-kveten-2019?highlightWords=hygiena+rukou