Aktuální informace o výskytu Eboly v Kongu

Aktuální epidemiologické informace vycházejí z probíhajícího šetření „The Ebola Outbreak Epidemiology Team“.

 

V rámci probíhajícího epidemiologického šetření byly klasifikovány případy jako „podezřelé“, „pravděpodobné“ a „prokázané“ dle národních definičních kritérií Demokratické republiky Kongo, metodiky ministerstva zdravotnictví. Byly vyšetřeny všechny případy s cílem získat demografické charakteristiky, popsat možné expozice, popsat příznaky a projevy a identifikovat všechny kontakty v rozpětí 21 dnů. Také byl proveden odhad „reproduction number“ a „projected number“ u každého případu z období 4 týdnů (od 25.05.2018 do 21.06.2018).

 

Právě probíhající epidemie viru Ebola v DR Kongo má podobné epidemiologické charakteristiky jako předchozí. Včasná detekce epidemie spojená s odzkoušenými a v současnosti implementovanými opatřeními, jako je včasná izolace a léčba, dohledání kontaktů, bezpečné metody pohřbívání, zapojení a vzdělávání komunity, a probíhající vakcinační program, by měly dostatečně omezit a kontrolovat šíření viru. Pokud se epidemiologická situace zásadně nezmění, aktuální předpovědi nárůstu počtu případů nenaznačují, že by současné reakční kapacity měly být překročeny. Tyto informace, ač předběžné, byly vodícími kritérii pro probíhající šetření a reakci na aktuální šíření viru.

 

V současnosti je zdroj viru neznámý. Šetření probíhá a jednou z hypotéz je to, že současné propuknutí je spojené se souborem febrilních infekcí v oblastích Ingende a Biroko z února 2018. Z těchto 15 případů se u 11 vyskytly krvácivé příznaky, a z nich 8 zemřelo. Dle hlášení první pacient zemřel 20. prosince 2017. Původce nemoci u tohoto souboru nebyl potvrzen. I když spojení mezi těmito dvěma soubory nelze vyloučit, delší časové období mezi případy bez identifikovatelných propojovacích bodů vzbuzuje otázku, zda spolu skutečně příčinně souvisely. Samozřejmě jsou epidemiologicky významná propojení mezi soubory pacientů v různých oblastech země, která zdůrazňují význam geografického šíření, dokonce i v případech velmi vzdálených a odlehlých lokalit. Navíc není možné vyloučit expanzi šíření viru, pokud nacházíme případy v nových lokalitách, případně pokud tu je probíhající, ač zatím neodhalený, způsob přenosu. Je také možné, že bude potvrzen nový způsob přenosu – sexuální od mužů přeživších infekci, v  případech jejich nedostatečného zdravotnického zajištění a poradenství. Tento nový přenos může vyžadovat dokonce ještě déle trvající schopnost reakce na šíření viru v zasažené lokalitě.

 

Jako u všech podobných šetření, některá data jsou získávána až retrospektivně, a některá data jsou nekompletní. Údaje o příznacích u některých pacientů byly získávány retrospektivně z pacientské dokumentace, což samo o sobě může být příčinou chybných či chybějících dat. Podrobné informace o způsobech přenosu jsou získávány od terénních vyšetřovacích týmů a stále ještě nejsou kompletní. Vzhledem k dynamickému šíření viru i proměnlivé dynamice odpovědi na toto šíření budou závěry šetření revidovány a aktualizovány v návaznosti na dostupnost dalších údajů.

 

Základem trvalé reakce na šíření viru tedy musí být zabezpečení schopnosti rychlé identifikace případů, izolace pacientů, dohledání kontaktů a dalších kontrolních opatření. Implementace WHO Systému včasného varování a odpovědi (EWARS), způsobů sběru dat využívajících v terénu dostupných zařízení, představují významný pokrok ve sběru epidemiologicky významných dat od doby 2014-2016 Západoafrické epidemie. Dostupné informační systémy nejsou ideální pro dohledávání kontaktů, takže sběr, třídění a analýza epidemiologických dat zůstávají stále nejpodstatnější výzvou pro terénní praxi. Nicméně, analýza, prezentující komplexní soubor dat získávaných v reálném čase o šíření viru Ebola, je dostupná.

 

Dá se říci, že kombinace výskytu viru v odlehlých komunitách a výskytu v městských komunitách spojených s hlavním městem i sousedícími zeměmi, činí  tuto konkrétní epidemii nejkomplexnější a nejvíce rizikovou z dosud zaznamenaných v Demokratické republice Kongo.

 

 

Zdroj:

Archiv promedmail.org pod číslem: 20180701.5884463

 

Epidemiologická studie DRC
Datum: 29.06.2018, publikováno: 01.07.2018
Zdroj: The Lancet [editováno]
http://www.thelancet.com
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31387-41