Aktuální situace ve výskytu koronaviru ve Středočeském kraji

Údaje k 29. 3. 2020:

 

 

Počet potvrzených případů:                                      293

 

Počet platných karantén vydaných KHS:                   61

 

Počet lidí indikovaných KHS k testování:               1 765

 

 

Naprostá většina pacientů má v této chvíli lehký průběh onemocnění. Jedná se vesměs o lidi s cestovatelskou anamnézou a jejich kontakty. 

 

Počty pozitivních případů po okresech:

 

 

Benešovsko                       31

 

Berounsko                         19

 

Kladensko                          41

 

Kolínsko                            18

 

Kutnohorsko                        6

 

Mělnicko                            26

 

Mladoboleslavsko              11

 

Nymbursko                        17

 

Příbramsko                        20

 

Rakovnicko                          5

 

Praha-Východ                    57

 

Praha – Západ                   42

 

 

 

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.

 

Další informace lze vyhledat na internetové stránce  https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 .