Aktuální výskyt viru Ebola v Demokratické republice Kongo

Úvod

 

Ministerstvo zdravotnictví Demokratické republiky Kongo dne 8. května 2018 nahlásilo Světové zdravotnické organizaci (dále jen „WHO“) výskyt viru Ebola v oblasti Bikoro, provincii Equateur. Jedná o celkově devátý potvrzený výskyt viru Ebola (EVD) v Demokratické republice Kongo. První případy EVD byly hlášeny z odlehlých částí Demokratické republiky Kongo, vesnic z oblasti Bikoro, v současné době jsou však potvrzeny případy EVD ve městě Mbandaka, oblast Wangata.

 

Aktuální situace

 

V období od 4. dubna (první případ) do 30. května 2018 bylo hlášeno celkem 50 případů onemocnění EVD. Laboratorně potvrzeno bylo 37 případů, u dalších 13 osob byl potvrzen pravděpodobný případ EVD. Onemocnění si vyžádalo celkem 25 obětí. Ke dni 29. května 2018 bylo vyhledáno 724 kontaktů.

 

 

 

Hlášené případy EVD dle data

 

 

 

Výskyt EVD dle pohlaví a věkové kategorie

 


 

 

 

 

Hodnocení rizika

 

Regionální riziko je stále vysoké, vzhledem k výskytu EVD ve velkém městě Mbandaka, což je přístav na řece Kongo, s mezinárodním spojením se sousedními zeměmi. Mezinárodní riziko je stále na nízké úrovni.

 

Očkování

 

V postižených oblastech probíhá očkování osob poskytujících lékařské ošetření, osob, jež přišli do kontaktu s nemocnými a dalších vybraných ohrožených skupin. K dispozici je 7 500 dávek očkovací látky. Celkem bylo prozatím vakcinováno 682 osob.

 

Laboratorní vyšetření EVD

 

Od 16. května 2018 je plně funkční laboratoř pro diagnostiku EVD v Bikoro, další je plánována v Mbandaka.

 

Péče o nemocné EVD

 

Lékaři bez hranic bylo zřízeno izolační středisko v Mbandaka (20 lůžek), v Bikoro (15 lůžek), další jsou plánována v Iboko a v Itipo.

 

Prevence infekce, kontrola vodních zdrojů a sanitace

 

Desinfekční místa a místa pro hygienu rukou byly zřízena v každém nemocničním zařízení a to jak na vstupu, tak i u východu. Další dezinfekční místa byla zřízena ve 400 školských zařízeních.

 

Ostatní

 

Lékaři bez hranic, UNICEF, WHO poskytují dále technickou a logistickou podporu vládě Demokratické republiky Kongo potřebnou ke zvládnutí současné situace.

 

Celkem 23 zemí zavedlo vstupní screening pro osoby přijíždějící z Demokratické Republiky Kongo. Jedná se většinou u sousedící země a další africké země. Evropské země screening nezavedly, spojení s Demokratickou republikou Kongo mají pouze dvě a to Francie a Belgie.

 

 

Zdroj textu a grafiky:

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272728/SITREP-EVD-DRC-20180601-eng.pdf

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/how-does-ebola-spread

 

Převzato z: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/aktualni-vyskyt-viru-ebola-v-demokraticke-republice-kongo_15563_5.html