Alimentární nákazy

Letní období bývá spojeno s vyšším výskytem alimentárních nákaz. V příloze jsou uvedena nejčastější onemocnění, která jsou přenášena touto cestou a jejich prevence.

Zpracovala: Mgr. Jindra Taterová, vedoucí protiepidemického oddělení, ÚP Benešov

Datum zpracování: 21.05.2013

 


 

Přílohy