AZBEST

Azbest je obecné označení pro vláknité silikáty (metamorfované křemičitany s obsahem hořčíku a železa), které se v přírodě vyskytují ve dvou formách - serpentiny (chryzotyl) a amfiboly (aktinolit, amosit, antofylit, krokydolit, tremolit). V příloze jsou uvedeny nejen vlastnosti azbestu, ale i povinnosti vyplývající z legislativy pro práci s azbestem, nebo materiály, které azbest obsahují.

Zpracovala: Mgr. Pavla Šitychová
Zpracováno dne: 15.07.2013
 

 

Přílohy