Chtěla bych se zeptat, v jakých zdravotnických zařízeních jsou zakázané gelové nehty a jak je to v ústavech sociální péče?

Podle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů se jedná o pracoviště, kde je prováděna chirurgická nebo hygienická dezinfekce rukou. Úprava nehtů na těchto pracovištích nesmí ohrožovat zdravotní stav pacienta zejména s ohledem na možné šíření infekcí spojených se zdravotní péčí a nesmí bránit poskytování zdravotní péče v plném rozsahu. Přirozené nehty musí být upravené, krátké, čisté. To znamená, že nošení gelových nehtů je na těchto pracovištích nepřípustné. Jak je z  názvu vyhlášky patrné, týká se všech zdravotnických zařízení, včetně ústavů sociální péče. Zdravotničtí pracovníci rovněž nesmí nosit na rukou žádné šperky.

 

Dále je nutné zmínit další požadavek této vyhlášky, a to, že hygienická dezinfekce rukou se provádí vždy po kontaktu s infekčním materiálem, a to po každém jednotlivém zdravotnickém výkonu u jednotlivých fyzických osob, vždy před ošetřením pacienta, vždy po manipulaci s biologickým materiálem a předměty a pomůckami kontaminovanými biologickým materiálem, včetně použitého prádla a nebezpečného odpadu, před každým parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k předcházení a zabránění vzniku infekcí spojených se zdravotní péčí.

 

Dne 13. 3. 2018  zpracovala MUDr. Simona Tichá, vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Mělník