Co je nutné v podání uvést?

V podaném podnětu uveďte předpokládaný zdroj hluku, jeho adresu, charakter jeho provozu, doba provozu, kdy vnímáte hluk nejintenzivněji, uveďte spojení na sebe pro dohodnutí dalších detailů a event. dohodnutí podmínek měření hluku, které bývá realizováno k objektivizaci podnětu.

V případě, že bude provedeno měření hluku, je nutná Vaše součinnost při realizaci tohoto  měření, kdy je nutné umožnit kontrolním pracovníkům vstup na Váš pozemek nebo do objektu tak, aby bylo možné umístit měřící aparaturu v souladu s požadavky k tomu stanovenými včetně možnosti připojení na elektrickou síť. V době měření je pak potřeba zajistit takové podmínky ve Vaší domácnosti, aby nebyl průběh měření rušen jinými zdroji hluku než je měřený zdroj.