Den pro zdravý životní styl v SZŠ a VOŠ zdravotnické Příbram

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Příbrami každoročně pořádala již tradičně Den pro zdravý životní styl. V úterý, 4.12. 2018, mohli zájemci využít této krásné předvánoční akce a prohlédnout si prostory školy s bohatým programem. I v letošním roce se účastnily mimo jiné i zástupkyně Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

 

Pomocí přístroje OMRON BF 511 si zájemci mohli nechat zjistit svůj Body Mass Index, hodnoty tělesného tuku, viscerálního tuku a kosterního svalstva. Naměřené hodnoty byly vždy zaznamenány do zdravotního osvědčení, které si účastníci odnesli s sebou. Na základě naměřených hodnot byla dané osobě předána doporučení, jak se lépe stravovat a předcházet vzniku civilizačních onemocnění. Dále byla účastníkům nabízena možnost měření krevního tlaku, doplněná odborným výkladem týkajícím se zdravého životního stylu.  Nabízených služeb využily i v letošním roce téměř čtyři desítky účastníků akce.
 
 
 
Zástupci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze se této krásné akce účastní pravidelně a touto cestou by chtěly moc poděkovat vedení školy, MVDr. Machutovi a zúčastněným studentům za precizní organizaci celé akce.
 
 
 
 
 
V Praze, 5. 12. 2018
 
Ïng. Iveta Doskočilová
krizová manažerka a referentka pro zdravotní politiku KHS StčK