Dobrý den, pracuji jako zdravotní sestra v ambulanci praktického lékaře a lékař mě nutí nasazovat kryty na použité jehly. Jaký je správný postup?

Vážená paní, 

 

při Vámi popsaném postupu hrozí poranění zdravotnického pracovníka se všemi riziky přenosu infekčního onemocnění.

 

Správný postup je upraven v § 7 odst. 7, přílohy č. 3, písm. r) vyhlášky č. 306/2012, Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, kdy jednorázové stříkačky a jehly se likvidují bez ručního oddělování, k oddělení jehly od stříkačky může sloužit pouze speciální pomůcka nebo přístroj. Vracení krytů na použité injekční jehly, s výjimkou inzulinových per, je nepřípustné.

 

Dne 20.02.2019

Zpracovala  MUDr. Simona Tichá, vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Mělník