Doporučení cestovatelům do Venezuely v souvislosti s kolapsem místní zdravotní péče

V současné době ve Venezuele probíhají epidemie infekčních nemocí a adekvátní zdravotní péče není dostupná na většině území.

 

Dále je nedostatek potravin, vody, elektřiny, léků a zdravotnických potřeb, což přispívá k prohlubování humanitární krize.

 

Ve Venezuele dochází k nárůstu počtu infekčních onemocnění a probíhá několik epidemií:

 

  • v posledním roce bylo hlášeno v 9 státech Venezuely více jak 1000 potvrzených případů spalniček, z toho více jak 50 úmrtí

 

  • v posledních dvou letech bylo ve 22 státech hlášeno více jak 1 600 suspektních případů onemocnění záškrtem, z toho více jak 140 úmrtí

 

  • v roce 2017 bylo hlášeno více jak 400 000 případů malárie

 

zdroj: https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/health-infrastructure-breakdown-venezuela

 

 

Dne 3. 1. 2020 vyšlo na stránkách CDC (Atlanta, USA) doporučení vyhnout se cestování do Venezuely, pokud to není nezbytně nutné.

 

Cestovatelům z ČR proto doporučujeme:

 

  • v případě nezbytnosti cestování do Venezuely navštívit před plánovanou cestou některé z očkovacích center a center cestovní medicíny minimálně 6 týdnů před odjezdem a doplnit potřebná očkování,

 

  • dostatečně se pojistit,

 

  • zaregistrovat se do systému DROZD (Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí) - https://drozd.mzv.cz/,

 

  • připravit se na možné běžně neočekávané situace –  zejména je nutné mít kopie itineráře cesty, kontakt na blízké osoby, kopie cestovních dokladů a karet mít u blízké osoby doma pro případ ztráty, kontakt na zastupitelský úřad ČR atd.

 

 

Převzato z: http://www.szu.cz/tema/krizove-situace/upozorneni-na-kolaps-zdravotni-pece-ve-venezuele