Co doporučujete při zjištění mykózy v dětských vlasech?

Dotaz kožní lékařky:

 

“Zachytila jsem již 4 případy mykózy ve vlasech u dětí zápasnického oddílu, prosím o ověření stavu a o informovanosti trenérů a rodičů. Tato zápasnická vyrážka je vysoce infekční a může se šířit do rodin postižených dětí a do škol.“

 

Bylo ověřeno, že všechny nahlášené diagnostikované případy byly cvičenci zápasnického oddílu, kteří po celý školní rok využívají ke svým tréninkům místní TJ sokolovnu. V sokolovně probíhá kromě zápasů i gymnastika, jejíž cvičenci používají ke cvičení stejné žíněnky a pomůcky. Dle sdělení hlavního trenéra se tréninku účastní běžně 35-40 dětí (bez věkového rozdělení) s tréninky 3x týdně. Bylo zjištěno, že rodiče dětí daného zápasnického klubu jsou vždy dostatečně informováni svými trenéry o případném sporadickém výskytu onemocnění. A dále, že při účasti na soutěžích jsou všichni sportovci vždy na místě zkontrolováni sportovním lékařem a při suspektním podezření na výskyt mykózy u dětí, nejsou připuštěni k zápasu.

 

Jedná se o formu mykózy (houbového onemocnění) zápasníků, která se nazývá tinea corporis gladiatorum. Je způsobená vyvolavatelem Trichophyton tonsurans, které je antropofilním dermatofytem, resp. na člověka vázaným dermatofytem s celosvětovým výskytem. Je hlavním původcem tinea capitis (mykotické onemocnění vlasové části hlavy) především v Severní Americe a také způsobuje právě tinea corporis gladiatorum, zejména u zápasníků. Jeho výskyt je v kontinentální Evropě stále relativně nízký, ale od 80. let 20. století výskyt tinea corporis et capitis stoupá a v Americe i v některých částech Evropy se stává zdravotnickým problémem. Tinea corporis se projevuje výsevem červených kruhových útvarů na těle člověka. Nejčastěji bývají na nekrytých místech na těle, jako na obličeji, krku, předloktí a holeních. Inkubační doba mykózy je 1-2 týdny. K přenosu infekce dochází při těsném kontaktu těl zápasníků.

 

 

Z důvodu ochrany zdraví v kolektivu je potřeba apelovat na prevenci a na nezbytnou spolupráci s rodiči, aby děti s výskytem mykózy nechodily na tréninky a rodiče jim vždy zajistili dostatečnou léčbu.

 

V souvislosti s výskytem mykózy u dětí, bylo zápasnickému oddílu dále doporučeno v případě zjištění příznaků mykózy kůže u dětí či trenérů:

 

1/ Navštívit svého ošetřujícího se lékaře a podrobit se léčbě u kožního lékaře. Vzhledem k tomu, že tato infekce není u nás tak častá, informovat lékaře, že se děti věnují zápasnickému sportu.

 

 2/ Dodržovat přísně pravidla osobní hygieny (sprchování po každém tréninku, umývání rukou před zápasem).

 

3/ Praní kompletního tréninkové oblečení v dezinfekčním prostředku (např. Sanytol) po každém tréninku.

 

4/ Provádět dezinfekci tělocvičny, včetně hygienického zařízení, virucidním a antimykotickým přípravkem, resp. provést dezinfekci žíněnek a pomůcek použitých při cvičení po každém tréninku. Každý měsíc je třeba vystřídat účinnou látku v dezinfekci kvůli případné rezistenci. Žíněnku je potřeba udržovat čistou a je důležité na ni vstupovat čistou, vydezinfikovanou nohou.

 

Provádění běžné a speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace upravuje § 57 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“), kde je mimo jiné uvedeno, že: běžnou ochrannou dezinfekci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.

 

5/ Zdržovat se činností, které by mohly vést k dalšímu šíření infekčního onemocnění, tzn. v době volna omezit návštěvy koupališť, lázní, hromadných akcí, apod.

 

Zpracovala: RNDr. Lenka Duchajová

Zpracováno dne: 19. 11. 2018