Důležité upozornění - omezení provozu všech pracovišť úřadu

Na dobu do dne 31. 3. 2020 (včetně) KHS v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky MZDR 12745/2020-3/MIN/KAN ze dne 23. března 2020 na všech svých pracovištích prodlužuje omezení běžné úřední doby určené pro styk s veřejností (příjem podání, konzultace apod.) na dny:

  • pondělí v době od 8.30 do 11.30 hod. a
  • středu v době od 8.30 do 11.30 hod.

Současně žádáme veřejnost, aby při komunikaci s KHS respektovala následující pravidla:

  • namísto osobní návštěvy vždy upřednostněte písemný, elektronický či telefonický kontakt
  • je-li Vaše osobní návštěva nezbytná, omezte svůj pobyt v budově či na pracovišti KHS na nezbytné minimum, řiďte se pokyny pověřeného personálu a dodržujte zvýšená hygienická opatření