Důležité upozornění - nový režim provozu všech pracovišť úřadu

Na dobu ode dne 20. 4. 2020 do odvolání KHS v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN ze dne 9. dubna 2020 na všech svých pracovištích ruší stávající omezení a obnovuje svoje běžné úřední hodiny platící v době před vyhlášením nouzového stavu za těchto podmínek, v nichž lze realizovat na jednotlivých pracovištích KHS úřední styk s veřejností:  

  • je-li to možné, vždy namísto osobní návštěvy upřednostněte písemný, elektronický či telefonický kontakt;
  • písemná podání zasílejte přednostně datovou zprávou (ISDS, e-podatelna, el. pošta) či prostřednictvím pošty, nenoste je na podatelnu osobně;
  • je-li Vaše osobní návštěva nevyhnutelná, sjednejte si termín konzultace předem (telefonicky či e-mailem) na konkrétní hodinu s konkrétní úřední osobou;
  • omezte svůj pobyt v budově či na pracovišti KHS na nezbytné minimum, řiďte se vyvěšenými instrukcemi jakož i pokyny pověřeného personálu a dodržujte zvýšená hygienická opatření (vstup a pobyt ve vnitřních prostorech úřadu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, provedení dezinfekce rukou před vstupem, respektování značek či bariér zabraňujících přímému kontaktu, dodržování 2m odstupů od ostatních osob).

Děkujeme, že nám respektováním výše uvedených pravidel pomáháte zajistit poskytování našich služeb v neomezeném rozsahu.