Důležité upozornění - podmínky provozu všech pracovišť úřadu v době trvající pandemie Covid-19

Za účelem omezení zdravotních rizik vyplývajících z aktuální nepříznivé epidemiologické situace upravila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje na dobu trvání stavu pandemické pohotovosti dle zákona č. 94/2021 Sb. podmínky provozu všech svých pracovišť takto: 

 

Pravidla pro kontakt s veřejností/klienty:  

  • je-li to možné, vždy namísto osobní návštěvy upřednostněte písemný, elektronický či telefonický kontakt;
  • písemná podání zasílejte přednostně datovou zprávou (ISDS, e-podatelna, el. pošta) či prostřednictvím pošty, nenoste je na podatelnu osobně;
  • je-li Vaše osobní návštěva nevyhnutelná, přizpůsobte ji stanoveným úředním hodinám; nejlépe je sjednat si termín konzultace předem (telefonicky či e-mailem) na konkrétní hodinu s konkrétní úřední osobou;
  • omezte svůj pobyt v budově či na pracovišti KHS na nezbytné minimum, řiďte se vyvěšenými instrukcemi, jakož i pokyny pověřeného personálu a dodržujte zvýšená hygienická opatření (vstup a pobyt ve vnitřních prostorech úřadu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, provedení dezinfekce rukou před vstupem, respektování značek či bariér zabraňujících přímému kontaktu, dodržování 2m odstupů od ostatních osob).

Děkujeme, že nám respektováním výše uvedených pravidel pomáháte zajistit nerušené poskytování našich služeb i v době zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním Covid-19.