Důležité upozornění - omezení provozu všech pracovišť úřadu

V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 994, o přijetí krizového opatření, KHS na všech svých pracovištích omezuje své úřední hodiny, platící v době před vyhlášením nouzového stavu usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, ode dne 12.10.2020 do odvolání takto:

  • Pondělí 8:00 - 13:00 hod.
  • Středa 12:00 - 17:00 hod.

Na všech pracovištích KHS, prosím, respektujte následující pravidla pro vstup a pohyb veřejnosti:  

  • je-li to možné, vždy namísto osobní návštěvy upřednostněte písemný, elektronický či telefonický kontakt;
  • písemná podání zasílejte přednostně datovou zprávou (ISDS, e-podatelna, el. pošta) či prostřednictvím pošty, nenoste je na podatelnu osobně;
  • je-li Vaše osobní návštěva nevyhnutelná, přizpůsobte ji stanoveným úředním hodinám anebo si sjednejte termín konzultace předem (telefonicky či e-mailem) na konkrétní hodinu s konkrétní úřední osobou;
  • omezte svůj pobyt v budově či na pracovišti KHS na nezbytné minimum, řiďte se vyvěšenými instrukcemi, jakož i pokyny pověřeného personálu a dodržujte zvýšená hygienická opatření (vstup a pobyt ve vnitřních prostorech úřadu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, provedení dezinfekce rukou před vstupem, respektování značek či bariér zabraňujících přímému kontaktu, dodržování 2m odstupů od ostatních osob).

Děkujeme, že nám respektováním výše uvedených pravidel pomáháte zajistit poskytování našich služeb i v době nouzového stavu.