Epidemiologická situace ve výskytu spalniček ve světě

Úvod

 

Spalničky jsou akutní a vysoce infekční onemocnění, které se obvykle vyskytuje v dětském věku, k nákaze však může dojít i v dospělosti a to buď u osob neočkovaných, nebo u osob s nedostatečnou hladinou protilátek proti tomuto onemocnění. Imunita po prodělaném onemocnění není stoprocentní, avšak uvádí se, že při případném druhém onemocnění je jeho průběh mírnější.

 

Od roku 2000 do roku 2016 se díky vakcinaci podařilo celosvětově snížit počet úmrtí na spalničky o 84 % (550 100 -> 89 780 případů). V roce 2016 bylo očkováno alespoň jednou dávkou vakcíny 85 % dětí, což je nárůst oproti roku 2000, kdy bylo očkováno přibližně 72 % dětí do 1. roku věku (1). Bohužel stále zůstává přes 20 milionů dětí do 15 let neočkovaných vůbec, a více než polovina z tohoto počtu připadá na 6 zemí: nejvíce neočkovaných dětí je v současnosti v Nigérii a to 3,3 milionů, v Indii se toto číslo blíží 3 milionům, v sousedním Pákistánu, nejsou očkovány zhruba 2 miliony dětí, 1,2 milionů pak v Indonésii, téměř milion nevakcinovaných dětí je v Etiopii a v Demokratické republice Kongo nebylo zhruba 700 000 dětí taktéž očkováno alespoň jednou dávkou vakcíny proti spalničkám (2).

 

Cesta přenosu, projevy a prevence

 

Spalničky se řadí mezi kapénkové infekce, nejčastější branou vstupu viru jsou oční spojivky a katarální sliznice. Virus je aktivní a nakažlivý ve vzduchu a na infikovaných předmětech 2 hodiny. Onemocnění začíná tzv. prodromálním stádiem, které se projevuje po 10 až 12 dnech od vstupu viru do organismu (inkubační doba) a je charakterizováno teplotou, rýmou, kašlem, zánětem spojivek a tzv. Koplikovými skvrnami na bukální sliznici, tato fáze trvá asi 4 dny, pak se na těle objeví typická vyrážka. Jediným zdrojem nákazy je člověk (3).

 

Za hlavní ochranu proti onemocnění se považuje očkování, dále je však nutné dodržovat základní hygienické standardy (jako mytí rukou atd.) a vyhýbání se kontaktu s nemocnými spalničkami. Očkování proti spalničkám bylo zahájeno na území bývalého Československa v roce 1969, v roce 1975 se začalo očkovat dvěma dávkami vakcíny (4).

 

Situace v Evropě

 

Díky očkování se podařilo výskyt spalniček v populaci razantně snížit, avšak v posledních letech dochází k opětovnému nárůstu počtu případů tohoto onemocnění. Za příčinu zvýšeného výskytu spalniček můžeme označit sníženou míru proočkovanosti populace (jako spolehlivá míra se uvádí hodnota 95% proočkovaných) jelikož právě kolektivní imunita a vysoká proočkovanost populace je základním preventivním faktorem tohoto onemocnění. Uvádí se, že nejčastěji onemocní spalničkami lidé neočkovaní nebo s nedostatečnou imunitou proti této nákaze (snížená hladina protilátek). V období od dubna roku 2017 do konce března roku 2018 bylo v EU nebo zemích evropského hospodářského prostoru (EEA) hlášeno 14 216 případů onemocnění spalničkami, pouze ve dvou zemích nebyl hlášen žádný případ a to z Chorvatska a z Malty. Nejvíce případů naopak bylo hlášeno v Itálii, Rumunsku, Řecku, a ve Francii. Laboratorně potvrzeno bylo celkem 65% případů.

 

Co se týče věku infikovaných osob, tak u dětí do 5 let bylo hlášeno na 4691 případů a v 6887 případech byly jedinci starší 15 let. Vakcinace chyběla 84% osob, u 9 % případů bylo zjištěno očkování jednou dávkou vakcíny a 5% osob bylo vakcinováno dvakrát. Nejvíce neočkovaných jedinců bylo ve věkové kategorii do 1 roku (nelze očkovat z důvodu nízkého věku) (5).

 

Situace ve vybraných státech EU/EAA

 

Ve Francii bylo zaznamenáno od začátku letošního roku do 16. května 2018 téměř 2200 případů spalniček a jedno úmrtí, z toho necelá polovina případů (48%) připadla na region Nová Akvitánie. Celkem bylo zasaženo 83 departmentů. Tato čísla vykazují výrazný nárůst, oproti předcházejícímu roku (2017) kdy bylo ve Francii hlášeno za celý rok 518 případů. Onemocnění byla prokázána nejčastěji u nedostatečně očkovaných osob (87%), ve 22 % případů byla nutná hospitalizace pacientů (6).

 

 

 

 

Řecku bylo v období od 1. 5. 2017 - 17. 5. 2018 hlášeno celkem 2916 případů spalniček (1640 laboratorně potvrzených), z toho téměř 2000 případů v roce 2018, 4 osoby onemocnění podlehly. Nejvíce případu je hlášeno z jižní části Řecka, a to u věkové kategorie v rozmezí 25 – 44 let (7).

 

Itálii bylo od 1. ledna do 31. března 2018 hlášeno 805 onemocnění, včetně jednoho úmrtí, nejvíce onemocnění připadá na regiony Sicilie, Lazio a Kalábrie. Vysoký podíl případů byl diagnostikován u osob mladších 25 let. U dětí mladších 5 let bylo hlášeno v uvedeném období 175 případů onemocnění spalničkami. V době propuknutí infekce nebylo očkováno 92% nakažených jedinců, a 60% z celkového počtu nemocných bylo hospitalizováno (8).

 

Rumunsko v letošním roce zaznamenalo celkem 2712 případů spalniček a 15 úmrtí a to k datu 11. května 2018, od října 2016 do začátku dubna letošního roku bylo v Rumunsku hlášeno 12 991 případů a 52 úmrtí (9).

 

Ve Velké Británii se virus spalniček projevil u 440 osob, nejvíce hlášených případů je z Londýna. Nejčastěji se onemocnění vyskytlo u osob do 15 let. Diagnostikou bylo dále zjištěno, že se jedná o shodný genotyp viru, jenž se momentálně vyskytuje v Rumunsku (9).

 

Portugalsku bylo potvrzeno 111 případů spalniček, z toho 88 u zdravotnických pracovníků (9).

 

K zemím mimo EU/EAA s vysokým počtem případů patří Srbsko, odkud bylo hlášeno 5167 případů onemocnění a 15 úmrtí. A také Ukrajina, kde od začátku tohoto roku až do 15. 5. 2018 bylo nakaženo virem spalniček 15 261 osob, 8 osob této nemoci podlehlo. Varující je rovněž nárůst v období od 13. dubna 2018 do 15. května 2018, kdy bylo hlášeno celkem 6170 nových případů. V 6243 případech došlo k onemocnění u dospělých, a 9018 případů bylo diagnostikováno u dětí. Nejvíce případů je hlášeno z oblasti Ivano - Frankivsk, Zakarpatí a z regionu Oděsa (9).  Zásadním problémem na Ukrajině jak uvádí zpráva WHO je dramatický pokles očkovaných osob, ještě v roce 2008 bylo vakcinováno všemi doporučenými dávkami  MMR vakcíny 95 % dětí, v roce 2016 však statistiky uvádějí, že pouze 31% naočkovaných dětí, což byla nejen vůbec nejnižší proočkovanost v evropském regionu, ale i jedna z nejmenších na celém světě. V současné době dochází k nárůstu proočkovanosti, v roce 2017 bylo 93% dětí očkováno 1. dávkou MMR vakcíny a u 91% 6-letých dětí byla aplikována druhá doporučená dávka této vakcíny. Údaje za první dva měsíce tohoto roku naznačují, že by do konce roku 2018 mohla dosáhnout proočkovanost 95% a to u obou skupin, což je optimální hranice proočkovanosti. (10)

 

 

Počty případů spalniček v Evropě (období 1/2014 - 3/2018)

 

Počty případů spalniček ve státech EU/EEA v období 1/2017 - 3/2018

 

 

 

Proočkovanost - počty případů (%) v jednotlivých věkových kategoriích

 

 

 

 

Zdroj textu:

  1. http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/measles

  2. http://www.who.int/news-room/detail/26-10-2017-substantial-decline-in-global-measles-deaths-but-disease-still-kills-90-000-per-year

  3. https://ecdc.europa.eu/en/measles/facts/factsheet

  4. http://www.szu.cz/tema/prevence/ockovani-proti-spalnickam

  5. https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Monthly-Measles-Rubella-monitoring-report-May-2018-.pdf

  6. https://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Rougeole-en-France-plus-de-1-900-cas-et-80-departements-touches-depuis-le-1er-janvier-2018

  7. http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C/%CE%99%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AC/2018/MEASLES_WEEKLY%20EPIDEMIOLOGICAL%20UPDATE_%20017.5.2018.pdf

  8. http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/aggiornamenti.asp

  9. https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/ECDC-CDTR-18-May-2018.pdf

  10. http://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/news/news/2018/05/ukraine-restores-immunization-coverage-in-momentous-effort-to-stop-measles-outbreak-that-has-affected-more-than-12-000-this-year

 

Zdroj obrázků:

Obr. č. 1

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/

Obr. č. 2 – 3

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Monthly-Measles-Rubella-monitoring-report-May-2018-.pdf

obr. č. 4

http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx

 

Převzato z: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/epidemiologicka-situace-ve-vyskytu-spalnicek_15491_5.html