Etický kodex státních zaměstanců

KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze zveřejňuje služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015 ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. Pravidly stanovenými tímto služebním předpisem se při výkonu státní služby řídí státní zaměstnanci zařazení ve služebním úřadu KHS Stč. kraje. Mgr. Vodný, ředitel odboru správního