Etický kodex zaměstnanců Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

KHS zveřejňuje vnitřní předpis Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 9/2012 ze dne 29. června 2012, kterým se stanoví Etický kodex zaměstnanců Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Pravidly stanovenými tímto vnitřním předpisem se řídí při výkonu práce zaměstnanci KHS v základním pracovněprávním vztahu.