Evropský testovací týden HIV a žloutenky 2018

Mezinárodní kampaň Evropský týden testování na HIV a žloutenku je každoročně  zaměřena na zpřístupnění bezplatného testování infekce HIV doplněného o testování žloutenky typu B, C, eventuálně syfilis. Cílem je včasné odhalení infekcí, které vedou k těžkým onemocněním a bez léčby končí smrtí a vedou k nákaze dalších osob. Testovací týden 2018 probíhal pod heslem: „otestuj se, dodržuj léčbu, mysli na prevenci“ Kampaň v České republice koordinoval Státní zdravotní ústav s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví.

 

Včasné odhalení infekce umožňuje podstoupit léčbu, která výrazně přispívá ke zlepšení kvality života. Evropský týden testování nabízí každoročně ideální příležitost, jak odhalit počátky infekce HIV. Čím dříve je infekce odhalena, tím účinněji odpovídá tělo pacienta na léčbu a předchází se tak těžkému průběhu onemocnění. Na týdenní akci navazuje 1. prosinec, kdy si připomínáme Světový den boje proti AIDS.

 

Akce, určené široké veřejnosti, se v roce 2018 zúčastnilo 955 osob oproti 759 osobám v roce 2017. Možnost testování byla na 83 místech ve všech krajích České republiky oproti 76 místům v roce 2017. Bylo provedeno celkem 2 247 testů oproti 1595 testům v roce 2017. Každý, kdo byl v minulosti vystaven riziku infekce HIV, se mohl nechat otestovat.

 

Této  možnosti využilo 413 (43%) žen a 542 (57%) mužů. Nejpočetněji zastoupenou věkovou skupinou byly osoby ve věku 30-39 let. Mezi testovanými bylo asi 5% injekčních uživatelů drog. Poprvé přišlo na test 648 osob (68% z testovaných).

 

Odběry byly prováděny jak z žilní, tak z kapilární krve. Test na HIV si nechalo udělat 954 osob, 314 osob si nechalo otestovat markery hepatitidy B (s jednou zjištěnou pozitivitou), 466 osob podstoupilo test na hepatitidu C (3 pozitivity, 21 reaktivních vzorků), 506 osob se nechalo otestovat na syfilis (1 pozitivní záchyt).

 

Věříme, že pro ty které Evropský testovací týden přivedl na testovací místa, byl výsledek testu úlevou nebo prvním krokem k vyřešení zdravotních problémů.

 

Děkujeme všem organizacím, které se do Evropského testovacího týdne na HIV a žloutenky zapojily a pomáhají tak naplňovat strategii Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS 2018-2022 a Ministerstvu zdravotnictví za finanční podporu tohoto celoevropského projektu.

 

Výsledky evaluačních dotazníků naleznete v příloze.

 

MUDr. Anna Kubátová

Martina Kůželová, DiS.

Bc. Jiří Stupka, DiS.

 

 

Převzato z: http://www.szu.cz/evropsky-testovaci-tyden-na-hiv-a-zloutenky-2018

 


 

Přílohy