GIS - vodovody

V následujících mapách je uveden přehled počtu vodovodů a počtu zásobených obyvatel z těchto vodovodů z celkového počtu obyvatel v kraji či okrese. Mapy jsou rozděleny na vodovody velké, kdy každý vodovod zásobuje více než 5000 obyvatel, vodovody malé, kdy počet zásobených obyvatel z každého vodovodu nedosahuje 5000 obyvatel, a v poslední mapě jsou shrnuty údaje ze všech vodovodů. Provozovatel těchto vodovodů má mj. za povinnost sledovat jakost vody a pokud zjistí, že došlo ke změně jakosti vody a ta již nevyhovuje požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, musí přijmout opatření k nápravě a zajistit informování odběratelů. Krajská hygienická stanice kontroluje dodržování těchto i dalších povinností provozovatelů vodovodů. Četnost a rozsah kontroly prováděné provozovateli je stanovena v citované vyhlášce.

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.2017

 

Zpracovali:

MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Ing. Marek Michna, oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Kutná Hora                         


 

Přílohy