"HROU PROTI AIDS“ - Kolín 2017

„Hrou proti AIDS“ je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je dát mládeži možnost si netradičním způsobem, tj. hrou, osvojit základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV a ostatních pohlavně přenosných infekcí, ochraně před nežádoucím těhotenstvím a také přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích. V České republice odstartovalo pilotní kolo hry v říjnu 1999 v Klatovech.

 

 

Tento projekt je každoročně realizován i v Kolíně, letos od 15. do 26. května. Právě v těchto dnech je v Domově dětí a mládeže na Pražské ulici připravena hra pro základní školy a gymnázia nacházející se jak v Kolíně, tak v přilehlých obcích. Na organizaci celé akce se vedle pracovníků Státního zdravotního ústavu podílejí také zaměstnankyně Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ve spolupráci s Domovem dětí a mládeže Kolín.

 

 

Cílem hry je absolvovat 5 stanovišť, na kterých moderátoři hodnotí výkon celého týmu. Letos se role moderátorů ujali studenti Gymnázia Kolín, které na jejich role hned první den (tj. 15. 5. 2017) připravili pracovníci SZÚ, KHS Středočeského kraje a Domova dětí a mládeže Kolín.

 

 

Na stanovišti číslo 1, „Cesty přenosu HIV“, je cílem pomocí 15 obrázků podrobně seznámit účastníky s různými rizikovými situacemi z hlediska přenosu HIV. Studenti mají následně za úkol posoudit výši rizika nákazy barevným označením-červená: vysoké riziko, žlutá: určité riziko, zelená: bez rizika.

 

 

Název „Láska, sexualita a ochrana před HIV“ neslo stanoviště, na kterém moderátoři podle hodu kostkou štěstí rozdělují účastníkům otázky a úkoly zaměřené na vytvoření osobních postojů k ochraně před HIV a přístupu k HIV v partnerském vztahu.

 

 

 

 

Na stanovišti č. 3 probíhá živá diskuze nad různými antikoncepčními prostředky a jejich používáním v praxi. Stanoviště nese název „Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných nemocí a HIV“.

 

 

 

 

Stanoviště č. 4 „Sexualita řečí těla“ slouží k pantomimickému vyjádření pocitů a situací vztahujících se k lásce, partnerství a sexualitě. Toto stanoviště zároveň slouží k uvolnění atmosféry mezi soutěžícími. 

 

 

 

„Život s HIV/AIDS“ – poslední stanoviště, jehož účelem je navodit v účastnících pocit tolerance a pochopení osob infikovaných virem HIV a případně odstranit některé předsudky a mylné názory na HIV/AIDS.

 

 

 

 

Text: Ing. Iveta Doskočilová

Korekce: Dana Šalamunová, MBA.

Zdroj textu: vlastní + Hrou proti AIDS - manuál