Hrou proti AIDS má svou premiéru v Kutné Hoře

Každoročně Vás informujeme o výše zmíněném interaktivním projektu primární prevence HIV/AIDS, který ve Středočeském kraji měl doposud jediné zastoupení, a to v městě Kolín. Letošní rok se přidalo také město Kutná Hora a poprvé tak i žáci z KH a přilehlého okolí měli možnost osvojit si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV, ostatních přenosných infekcích a ochraně před nežádoucím těhotenstvím.

 

 

Program byl realizován ve spolupráci s Domem dětí a mládeže, Kutná Hora, který zajistil a poskytl prostory pro realizaci na adrese svého sídla a při hře i personální obsazení. Postu moderátorů se ujali studenti příspěvkové organizace Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Čáslav, kteří absolvovali zaškolení od pracovníků Státního zdravotního ústavu.

 

 

Interaktivní projekt, na němž se organizačně podílela také Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, proběhl v termínu od 24. 9. do 27. 9. 2018 s cílem proškolit žáky z 6 základních škol a gymnázií. Celkově tedy hrou v průběhu 4 dnů prošlo více jak 300 žáků.

 

 

 

I když se jednalo o první ročník Hry proti AIDS ve městě Kutná Hora, je potřeba vyzdvihnout naprosto perfektní realizaci projektu a týmovou spolupráci organizátorů a samotných moderátorů. Velké poděkování patří zejména naší kolegyni z územního pracoviště Kutná Hora Ing. Evě Růžičkové za perfektně odvedenou práci.

 

Více o projektu čtěte zde.

 

Praha 27. 9. 2018

Ing. Iveta Doskočilová - krizová manažerka KHS StčK