Hrubé hygienické nedostatky ve stánku s rychlým občerstvením v kempu Spálenka u Orlické přehrady byly odstraněny

Dne 21. 8. 2018 provedli středočeští hygienici kontrolu ve stánku s rychlým občerstvením umístěném v kempu Spálenka u Orlické přehrady, jehož provozovatelem je pan František Poslušný, IČO 12545210.

 

Jedná se o sezónní prodejní zařízení, ve kterém je pro návštěvníky kempu připravováno jednoduché občerstvení (nápoje, ohřev uzenin, studené pokrmy) a dále je zde uskutečňován prodej omezeného sortimentu potravinářského zboží.

 

Hned po vstupu do provozovny bylo hygienikům zřejmé, že v tomto zařízení se snad vůbec neuklízí! Ve všech prostorách stánku byly povrchy podlah, stěn a technologického vybavení (plynový sporák, lednice, mrazák, pracovní a úložné plochy aj.) znečištěny špínou tmavé barvy, mastnotou a organickými zbytky potravin.

 

V  mrazicím zařízení, umístěném v prostoru stánku, byly nevhodně skladovány osobní pokrmy provozovatele zařízení společně s potravinami určenými pro potřeby stravovacího zařízení. V tomto zařízení byly také nevhodně skladovány vzájemně neslučitelné druhy potravin (maso, zmrzliny, uzeniny) a navíc zde byly uloženy i výrobky s prošlým datem použitelnosti. Některé potraviny již vykazovaly známky kažení.

 

Na místě samém bylo provozovateli nařízeno provést sanitaci všech prostor prodejního zařízení a kontrolovanou osobou byla provedena likvidace potravin jiných než bezpečných.

 

S provozovatelem zařízení byla neprodleně projednána potřebná nápravná opatření a za zjištěné závady byl kontrolované osobě uložen finanční postih.

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 30. 8. 2018 bylo konstatováno, že zjištěné závady byly odstraněny.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

 

Zpracováno: 14. 9. 2018