Hygienici zjistili nepořádek v nedávno otevřené restauraci Ocean Spice v Poděbradech

Dne 15. 5. 2018 provedli pracovníci KHS ÚP Nymburk na základě ohlášení zahájení činnosti, kontrolu v nově otevřené restauraci „Ocean Spice“ v Poděbradech, která se specializuje na přípravu a podávání pokrmů indické kuchyně. Uvedenou restauraci provozuje EM &T Consulting s.r.o., IČO:06488340.

 

Na místě bylo zjištěno, že v provozovně se denně připravují hotové teplé pokrmy, jídla minutková, polévky, dále pokrmy studené kuchyně a nápoje.

 

V době kontroly nebylo zázemí provozovny uklizeno. V prostorách sloužících k manipulaci s potravinami, k přípravě pokrmů a ke skladování se nacházely předměty bezprostředně nesouvisející s provozem – v umývárně nádobí se kromě špinavého a čistého nádobí skladovaly balené potraviny, úklidové prostředky a pomůcky, obalový materiál, špinavé hadry. V kuchyni byly k dispozici k odkládání znečištěné omyvatelné židle, přímo na podlaze bylo skladováno nádobí (pánve). Shledány byly dále závažné nedostatky v dodržování zásad provozní hygieny. Provozovna nebyla udržována v čistotě a v dobrém stavu – znečištěné podlahy a povrchy v kuchyni i umývárně, zejména v hůře přístupných částech. Pod stoly a technologickým vybavením se nacházela mastná špína, zbytky pokrmů, prach. Místy bylo na stěnách zjištěno poškození (otvory, opadaná omítka).

 

V pultovém mrazicím zařízení se v době kontroly skladovaly polotovary vyrobené v provozovně, které nebyly označené datem výroby a spotřeby. V chladničkách umístěných v kuchyni se v době kontroly skladovaly zchlazené rozpracované pokrmy a polotovary, opět bez jakéhokoli označení. Současně s výše uvedenými skutečnostmi, bylo ve dřezu v umývárně nádobí rozmrazováno větší množství drůbežího masa.

 

V provozovně nebyli v době kontroly spotřebitelé řádným způsobem informováni o alergenech obsažených v podávaných pokrmech.

 

Zjištěné hrubé porušení základních hygienických předpisů, mohlo ve svém důsledku vést k ohrožení zdraví spotřebitelů, a proto bylo vzhledem ke stavu provozovny hygieniky nařízeno její okamžité uzavření.

 

Dne 18. 5. 2018 byla provedena v zařízení opakovaná kontrola, kdy pracovnice KHS zjistila, že provozovna byla řádně uklizena a nově vymalována, byly odstraněny předměty s provozem nesouvisející, a byly provedeny opravy poškozených stěn. Provozovatel zajistil řádné značení alergenů u všech podávaných pokrmů.

 

Za uvedené nedostatky byla provozovateli uložena sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 31.5.2018