Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v 6. kalendářním týdnu

V 6. kalendářním týdnu byl ve Středočeském kraji oproti předchozímu týdnu zaznamenán mírný pokles celkové nemocnosti (akutních respiračních infekcí), a to o  3,6 %. Celková nemocnost činila 1 842 onemocnění na 100 000 obyvatel. I nadále se však jedná o epidemický výskyt. Nejvyšší nemocnost (ARI) je hlášena v okrese Benešov (nárůst nemocnosti o 34 %), nejnižší v okrese Příbram (pokles nemocnosti o 42 %). V tomto okrese zřejmě nemocnost poklesla v souvislosti s probíhajícími jarními prázdninami. Nejvíce nemocných je ve věkové skupině dětí do 5 let.

 

V porovnání s  předchozím kalendářním týdnem byl zaznamenán vzestup onemocnění s klinickým obrazem chřipky tzv. „ILI“ (influenza–like illness) o 2,4 %. Celková nemocnost ILI ve Středočeském kraji je 252 případů onemocnění na 100 000 obyvatel, tj. 13,7 % z celkové nemocnosti ARI.

 

Od začátku chřipkové sezóny evidujeme 7 závažných případů v souvislosti s onemocněním chřipkou, v 1 případě s úmrtím.

 

Od 6. kalendářního týdne je vydán zákaz nebo omezení návštěv ve většině lůžkových zdravotnických zařízení v kraji, některých zařízeních sociální péče a školských zařízeních.

 

Jarní prázdniny probíhají v okrese Mladá Boleslav a Příbram.

 

 

 

Dne: 07.02.2020                                                                                    

Zpracovaly:  MUDr. Lilian Rumlová a Bc. Andrea Bobková