Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v 9. kalendářním týdnu

V 9. kalendářním týdnu byl ve Středočeském kraji zaznamenán další mírný pokles celkové nemocnosti (akutních respiračních infekcí), a to o  2,6 %. Celková nemocnost činila 1 771 onemocnění na 100 000 obyvatel. Nejvyšší nemocnost (ARI) byla zaznamenána v okrese Příbram, nejnižší v okrese Kladno.

 

V porovnání s předchozím kalendářním týdnem došlo k poklesu onemocnění s klinickým obrazem chřipky tzv. „ILI“ (influenza–like illness), a to o 17,9 %. Celková nemocnost ILI ve Středočeském kraji je 326 případů onemocnění na 100 000 obyvatel, tj. 18,4 z celkové nemocnosti ARI.

 

Nejvyšší nemocnost je hlášena ve věkové skupině 0-5 let.

 

Od počátku sezóny evidujeme 47 případů chřipky se závažným průběhem (v 9 případech s úmrtím).

 

Nadále trvá vydání zákazu nebo omezení návštěv v některých lůžkových zdravotnických zařízeních kraje i ve většině Domovů seniorů a poskytovatelů  soc. služeb v kraji.  Zákaz návštěv v tomto týdnu hlásily nově Domov Kladno – Švermov a Domov – Slaný na Kladensku, Sanatorium Lotos na Benešovsku a uzavření školské zařízení ZŠ Petrovice na Příbramsku.

 

Jarní prázdniny v tomto týdnu probíhaly v okresech Kladno, Kolín a Kutná Hora.

 

 

 

Dne: 2. 3. 2018                                                                                    

Zpracovala:  MUDr. Lilian Rumlová a Ing. Marek Michna