Informace o epidemiologické situaci ve výskytu spalniček ve 20. kalendářním týdnu 2019

Od začátku roku 2019 do 20. kalendářního týdne byl ve Středočeském kraji zaznamenán zvýšený výskyt spalniček. Celkem se jedná o 47 hlášených potvrzených případů spalniček. Nemocní byli hospitalizováni na infekčních odděleních nemocnic. Jednalo se o 4 děti do 1 roku, 3 děti 1-4 roky, 2 děti ve věku 5-9 let, 5 dětí ve věku 10-15 let, 2 mladistvé a 31 dospělých.

 

Celkem 315 osobám, které byly v inkubační době v kontaktu s těmito nemocnými, byla ze strany KHS rozhodnutím uložena karanténní opatření, spočívající v izolaci po dobu maximální inkubační doby spalniček, tj. 21 dnů od posledního kontaktu s nemocným, dále jim bylo nařízeno vyšetření hladiny protilátek proti spalničkám, a očkování v případě, že hladina protilátek nebyla dostatečná, aby je ochránila před onemocněním spalničkami. Z toho 238 osobám byla nařízena izolace.

 

 

KHS dále od začátku roku provedla další epidemiologická šetření a v souvislosti s nimi nařídila rozhodnutím karanténní opatření celkem 104 osobám, které byly v kontaktu s nemocnými z jiných krajů. Z tohoto počtu celkem 70 osobám byla nařízena izolace.

 

 

Onemocnění byla hlášena v okresech Praha západ (11), Praha východ (9), Mělník (4), Nymburk (6), Mladá Boleslav (9), Kladno (2), Rakovník (2), Příbram (2), Kolín (2). V okresech Benešov, Beroun a Kutná Hora zatím onemocnění nebylo hlášeno.

 

 

Spalničky jsou závažné, vysoce nakažlivé onemocnění, které se šíří vzdušnou cestou. Bližší informace o tomto onemocnění, očkování a protiepidemických opatřeních jsou uvedena na webových stránkách KHS Stč. kraje v banneru SPALNIČKY na hlavní straně (http://khsstc.cz/obsah/spalnicky_552_1.html).

 

 

 

 

Dne: 17.05.2019                                                                                    

Zpracovala:  MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického