Informace o epidemiologické situaci ve výskytu spalniček ve 24. kalendářním týdnu 2018

Od začátku roku 2018 byl ve Středočeském kraji zaznamenán zvýšený výskyt spalniček.

 

Ve 24. kalendářním týdnu byl hlášen 1 nový potvrzený případ onemocnění, takže je hlášeno celkem 26 hlášených potvrzených případů spalniček. Nemocní byli hospitalizováni na infekčních odděleních nemocnic. Jednalo se o 3 děti do 4 let, 1 mladistvý a 22 dospělých. Žádné z dětí nebylo očkováno, 1 mladistvý byl očkován, z dospělých 4 nebyli očkováni, ve 3 případech nebylo možno údaje o očkování zjistit.

 

V jednom případě onemocnění dospělé osoby došlo ke komplikovanému průběhu.

 

Celkem 316 osobám, které byly v inkubační době v kontaktu s nemocnými, byla ze strany KHS rozhodnutím uložena protiepidemická opatření, spočívající v izolaci po dobu maximální inkubační doby spalniček, tj. 21 dnů od posledního kontaktu s nemocným, dále jim bylo nařízeno vyšetření hladiny protilátek proti spalničkám, a očkování v případě, že hladina protilátek nebyla dostatečná, aby je ochránila před onemocněním spalničkami. Z toho 193 osobám byla nařízena karanténní opatření.

 

Spalničky jsou závažné, vysoce nakažlivé onemocnění, které se šíří vzdušnou cestou. Bližší informace o tomto onemocnění, očkování a protiepidemických opatřeních jsou uvedena na webových stránkách KHS Stč. kraje v banneru SPALNIČKY na hlavní straně (http://khsstc.cz/obsah/spalnicky_552_1.html).

 

 

 

 

Dne: 15.06.2018                                                                                    

Zpracovala:  MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického