Informace o epidemiologické situaci ve výskytu spalniček ve 27. kalendářním týdnu 2019

Od začátku roku 2019 do 27. kalendářního týdne byl ve Středočeském kraji zaznamenán zvýšený výskyt spalniček. V průběhu 27. kalendářního týdne byla hlášena 2 nová onemocnění spalničkami. Jedná se o celkem 56 hlášených potvrzených případů spalniček. Nemocní byli hospitalizováni na infekčních odděleních nemocnic. Jednalo se o 5 dětí do 1 roku, 3 děti 1-4 roky, 2 děti ve věku 5-9 let, 6 dětí ve věku 10-15 let, 2 mladistvé a 38 dospělých.

 

Celkem 335 osobám, které byly v inkubační době v kontaktu s těmito nemocnými, byla ze strany KHS rozhodnutím uložena karanténní opatření, spočívající v izolaci po dobu maximální inkubační doby spalniček, tj. 21 dnů od posledního kontaktu s nemocným, dále jim bylo nařízeno vyšetření hladiny protilátek proti spalničkám, a očkování v případě, že hladina protilátek nebyla dostatečná, aby je ochránila před onemocněním spalničkami. Z toho 266 osobám byla nařízena izolace.

 

KHS dále od začátku roku provedla další epidemiologická šetření a v souvislosti s nimi nařídila rozhodnutím karanténní opatření celkem 118 osobám, které byly v kontaktu s nemocnými z jiných krajů. Z tohoto počtu celkem 76 osobám byla nařízena izolace.

 

Onemocnění byla hlášena v okresech Praha západ (11), Praha východ (11), Mělník (4), Nymburk (6), Mladá Boleslav (10), Kladno (3), Rakovník (3), Příbram (5), Kolín (3). V okresech Benešov, Beroun a Kutná Hora zatím onemocnění nebylo hlášeno.

 

Spalničky jsou závažné, vysoce nakažlivé onemocnění, které se šíří vzdušnou cestou. Bližší informace o tomto onemocnění, očkování a protiepidemických opatřeních jsou uvedena na webových stránkách KHS Stč. kraje v banneru SPALNIČKY na hlavní straně (http://khsstc.cz/obsah/spalnicky_552_1.html).

 

 

Dne: 04.07.2019                                                                                    

Zpracovala:  MUDr. Dana Taclová, zástupkyně ředitelky odboru protiepidemického