Informace o nákaze virem Zika – aktualizace k 4. 4. 2017

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vydalo 4. dubna 2017 desátou aktualizaci Rychlého hodnocení rizik (Rapid Risk Assesment), kde nahradilo předchozí klasifikaci infekce viru ZIKA a přizpůsobilo ji tak, aby co nejpřesněji odrážela novou klasifikaci WHO ze dne 20. března 2017.

 

Tyto kategorie znázorňuje následující mapa:

 

 

 

Převzato z: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/informace-o-nakaze-virem-zika-aktualizace-k-4-4-2017_13686_5.html