Informační letáky ke spalničkám a zarděnkám

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje  při příležitosti Evropského imunizačního týdne 2018 (EIW 2018) uveřejňuje překlad informačních letáků k infekčním nemocem spalničky a zarděnky. Evropský imunizační týden je součástí Světového imunizačního týdne a koná se tradičně v dubnu pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO).  

 

Převzato z: http://www.szu.cz/tema/vakciny/spalnicky-informacni-letak ; http://www.szu.cz/tema/vakciny/zardenky-informacni-letak

 

Informační letáky naleznete zde:


 

Přílohy