Interní protikorupční program KHS STC

KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o implementaci interního protikorupčního programu vydaného na základě Příkazu ministra zdravotnictví č. 22/2019 a Služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 ze dne 12. 4. 2019, jež byly vydány na základě usnesení vlády České republiky č. 855 ze dne 17. 12. 2018 a v souvislosti s usnesením vlády České republiky č. 769 ze dne 20. 11. 2018. Úplné znění interního protikorupčního programu KHS naleznete v příloze. Mgr. Vodný, NSČ


 

Přílohy