Jak má mateřská škola postupovat v případě výskytu roupa dětského? Jak dlouho mají být děti postižené touto nákazou v izolaci?

Roup dětský je parazit, který se vyskytuje pouze u lidí a nejčastěji postihuje děti. Přenáší se fekálně orálním způsobem, tj. že ze střeva nemocného se původce dostane nejčastěji kontaminovanýma rukama do prostředí a opět kontaminovanýma rukama nebo předměty do úst hostitele. Protiepidemickými opatřeními jsou tedy zvýšená osobní hygiena  rukou, včetně krátce ostříhaných nehtů a používání jednorázových ručníků. Dále je to hygiena prostředí, kde je nutné dbát na mytí a desinfekci ploch s důrazem na WC a umývárny, praní osobního a ložního prádla na co nejvyšší teplotu, mytí a desinfekce hraček, časté větrání. Vedení mateřské školy by mělo upozornit rodiče ostatních dětí na výskyt roupů a doporučit jim, v případě obtíží, navštívit lékaře.

 

Léčba probíhá dvoufázově. Lék působí pouze na dospělé jedince roupů, vajíčka nezničí. První dávka léku se dává bezprostředně po zjištění diagnózy, druhá s odstupem několika týdnů, až dozrají nakladená vajíčka. Otázkou zůstává izolace nemocného. Už po první dávce se sníží jeho infekčnost, ale teprve několik dní po druhé dávce není nemocný infekční.  Takže pokud bychom chtěli mít jistotu, muselo by dítě být izolováno několik týdnů, což vzhledem nízké nebezpečnosti onemocnění by bylo přehnané. V praxi se děti po první dávce léku pouští do kolektivu. Obecně platí, že o návratu dítěte do kolektivu rozhoduje ošetřující lékař nemocného dítěte.

 

Zdroj:     Votýpka, Kolářová, Horák a kol., O parazitech a lidech, TRITON, 2018

Wikipedie 

 

 

Zpracovala: MUDr. Alena Tatarová, vedoucí protiepidemického oddělení pro okresy Beroun a Rakovník