Jak se zachovat v případě možného výskytu TBC v místě bydliště? Je třeba okamžitě vyhledat lékaře a provést specifické testy ke zjištění onemocnění? Není nutná karanténa obce?

Je-li u pacienta zjištěno a potvrzeno onemocnění tuberkulózou není třeba zajišťovat opatření u osob, u nichž nebyl prokázán minimálně 8hodinový, velmi úzký kontakt s nemocným tj. v rodině, při spánku, u stolu v hospodě a v prostorech, kde se nevětrá.

 

Proto není třeba obávat se přenosu infekce, pokud jste se potkali s nemocným nebo jeho kontakty třeba na ulici. Onemocnění se přenáší vzdušnou cestou zpravidla při kašli, kdy se bakterie vylučují.

 

Podle platného postupu při zjištění onemocnění, je pacient povinen sdělit své epidemiologicky významné kontakty lékaři a ten informuje příslušného plicního lékaře (spádová oblast). Hygienická stanice v tomto případě spolupracuje na vyžádání příslušného plicního oddělení při mapování a sběru dat u nejužších kontaktů.

 

Další vyšetřování (Mantoux, PCR, RTG atd.) si organizuje plicní lékař, včetně zvaní uvedených osob, které byly s nemocným v úzkém kontaktu, k vyšetření.

 

V případě potíží (večerní teplota, noční pocení, kašel, schvácenost a neplánované výrazné hubnutí) nebo v případě potřeby konzultace ohledně možností vyšetření je možné navštívit plicního lékaře, jak již bylo uvedeno výše.

 

Zpracovala: Bc. Klára Smetanová, protiepidemické oddělení pro okres Kolín

Zpracováno: 26. 1. 2018