Jaké jsou související předpisy?

Zákon č.254/2001 Sb.o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),