Jaké povinnosti musí splnit osoba provozující koupaliště?

Požadavky na kvalitu vody určené ke koupání   a další požadavky jsou stanoveny dle §6 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů