Kde lze získat informace o kvalitě vody v koupalištích?

V první řadě u provozovatele koupaliště, který má za povinnost kvalitu vody sledovat. Výsledky jsou provozovatelem elektronicky předávány příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, lze tedy ke konkrétnímu místu se obrátit i na místně příslušnou krajskou hygienickou stanici. Hodnocení kvality vody je uveřejňováno na internetových stránkách místně příslušných krajských hygienických stanic a dalších níže uvedených adresách: 

http://khsstc.cz/koupaliste.aspx

 http://www.mzcr.cz

 

sekce Veřejné zdraví – koupání ve volné přírodě -   http://www.mzcr.cz/verejne/obsah/koupani-ve-volne-prirode_1071_5.html

 

http://www.szu.cz/

 

sekce Témata zdraví a bezpečnosti

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/koupaliste-a-bazeny

 

http://geoportal.gov.cz/

sekce mapy

 

Zpracoval: MUDr. Libuše Polanská 

Datum zpracování: 19/05/2011