Kdo je provozovatelem koupaliště?

Osoba, která provozuje koupaliště ve volné přírodě, umělé koupaliště nebo saunu (dále jen "koupaliště"),  pokud je koupaliště provozováno jako bezplatná služba, pak  osoba, která je jako takové označila.