Kdo má povinnost plnit limity hluku?

Povinnost plnit limity hluku má osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku, provozovatel letiště, vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk, dále        osoba provozující službu v provozovnách služeb a pořadatel veřejné produkce hudby, a nelze-li jej zjistit, pak osoba, která k tomuto účelu stavbu, jiné zařízení nebo pozemek poskytla.