Kdo může měřit hluk

Kdo může měřit hluk

Intenzita hluku se vyjadřuje v decibelech (dB). Decibel je logaritmická veličina, kdy nárůst hluku o 3 dB ve své postatě znamená dvojnásobný výkon zdroje hluku. Může potom informace, že byl stanoven hluk o několik decibelů nad limitem, působit pro nezasvěceného

jako bezvýznamná skutečnost, ale s ohledem na citované je tomu právě naopak. Aby bylo měření hluku objektivní, musí být realizováno za přesně stanovených a objektivních podmínek. Hluk nelze proto například měřit za podmínek, které by mohly výsledek zkreslit např. nepříznivé počasí (silný vítr, déšť, sněžení), pokud se týká hluku způsobeného dopravou, je nutné měření realizovat v den s obvyklou mírou dopravy (tj. měření se neprovádí ve dnech víkendu či o svátcích).

Měření hluku v životním prostředí podle citovaného zákona č. 258/2000 Sb., může (podle §32a) zákona) provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace podle §83c tohoto zákona. Seznam subjektů provádějících měření hluku lze získat na internetových stránkách Českého institutu pro akreditaci (http://www.cia.cz/default.aspx?id=8) nebo Státního zdravotního ústavu (http://www.szu.cz/autorizace/program-autorizace).