KHS Středočeského kraje pořádala tradiční Pochod za zdravím

V sobotu 13. května pořádala KHS Středočeského kraje pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky tradiční Jarní pochod za zdravím. Letos byl jako cíl vybrán hornický skanzen Mayrau, který se nachází ve Vinařicích u Kladna. Do Mayrau se šlo  z vlakové zastávky Kladno-Ostrovec příjemnou procházkou lesem.

 

Během dvouhodinové prohlídky skanzenu (www.mayrau.omk.cz/) byli návštěvníci seznámeni s historií dolu a poté šli po trase, která přibližovala  program posledního pracovního dne v dole, tedy cestou havíře před jízdou do podzemí dolu. Prochází se cechovnou, řetízkovými šatnami, koupelemi, lampovnou, známkovnou až k jámovým budovám dolu. Ke zhlédnutí jsou také unikátní těžní stroje.

 

Příjemné zpestření prohlídky představovalo také vystoupení Ženského pěveckého sboru Smetana Kladno (www.smetanakladno.cz) v nádherné akustice řetízkové šatny.