Kontrola hygienické úrovně poskytovaného občerstvení na Mělnickém vinobraní 2019

Ve dnech 20. – 22. září 2019 proběhla jedna z nejvýznamnějších společenských akcí města Mělníka – Mělnické vinobraní 2019. Jedná se o tradiční, každoročně pořádanou akci s bohatým kulturním programem, která získala oblibu veřejnosti všech věkových kategorií. Dospělí návštěvníci zde mohli ochutnat nepřeberné množství vzorků vín a burčáků od místních i přespolních vinařů, děti neodolaly zábavním atrakcím a cukrové vatě. Nabitý program společně s krásným počasím letos na akci přilákal přibližně 50 tisíc lidí. Pořadatel vinobraní pro návštěvníky zajistil 375 stánků s občerstvením, nápoji, řemeslnými výrobky a dalším zbožím.

 

Zaměstnanci KHS kontrolovali jako každoročně úroveň hygieny ve stáncích s občerstvením v průběhu celé akce. Bylo zkontrolováno celkem 24 stánků poskytujících různé druhy občerstvení od klobás, halušek, bramboráků, přes různé cizokrajné speciality až po trdelníky, bramborové spirálky a palačinky. Oproti minulým ročníkům byla shledána vyšší hygienická úroveň poskytovaných služeb. Řešeny byly většinou drobné závady, které mohly být odstraněny bezodkladně, ještě před ukončením kontroly. Za několik prohřešků, například proti řádné provozní hygieně, byla udělena bloková pokuta. Nemusela být vydána žádná úřední opatření k ochraně veřejného zdraví.

 

Pro zájemce o stánkový prodej občerstvení na jakékoliv další hromadné akci připravil kolektiv hygieniků několik stručných pravidel, která naleznete zde http://www.khsstc.cz/dokumenty/strucna-informace-k-hygiene-stankoveho-prodeje-obcerstveni-pri-akcich-s-dobou-trvani-od-jednoho-do-tri-dnu-4384_4384_23_1.html.

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 26.09.2019