Kontrola restaurace Hotel Praha, Nižbor odhalila nedostatky

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje provedla na základě podnětu spotřebitele kontrolu v provozovně stravovacích služeb restaurace Hotel Praha, Nižbor, umístěné na adrese Lánská 206, 267 05 Nižbor, provozovatel BAXTON s.r.o, IČO: 282 24 493.

 

Jedná se o provozovnu vyvařující, ve které bylo kontrolou zjištěno, že není udržována v čistotě a v dobrém stavu. Podlahové povrchy, pracovní plochy i technologická vybavení v kuchyni byly silně znečištěny. Odpadkové koše v kuchyni nebyly uzavíratelné a byly znečištěny úkapy. Umyvadlo na mytí rukou bylo zaskládáno kuchyňskými noži, nerez pinzetou i několika listy listového salátu. V regálech a na pracovním stole v kuchyni bylo umístěno větší množství předmětů nesouvisejících s činností. Byly zjištěny závady i v obecných požadavcích na potravinářské prostory tím, že nad zdrojem par a pachů nebylo umístěno dostatečné odsávání. Namátkovou kontrolou bylo zjištěno, že v provozovně jsou skladovány suroviny při nevhodných skladovacích podmínkách a že provozovatel nepostupuje podle stálých postupů založených na zásadách HACCP. Dále bylo kontrolou zjištěno, že v mrazicím zařízení byly skladovány jednak potraviny s prošlým datem spotřeby a také suroviny v nevhodných skladovacích podmínkách.

 

Hygienici přistoupili k uložení nezbytných opatření v rozsahu nařízení sanitace zázemí provozovny a vyřazení potravin z použití ve stravovací službě.

 

Provozovatel restaurace prokázal účinnou součinnost a uvedené nedostatky odstranil neprodleně. Opakovanou kontrolou bylo hygieniky ověřeno, že nařízené opatření bylo splněno.

 

 Za zjištěné závady byla provozovateli uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 8. 10. 2019