Kontrola Restaurace U Romana odhalila závažné nedostatky

Středočeští hygienici z územního pracoviště Rakovník provedli dne 30. 4. 2019 kontrolu v provozovně stravovacích služeb Restaurace U Romana, umístěné na adrese Městečko 140, Křivoklát. Kontrolovaná osoba Roman Hanuš, IČO: 15828204.

 

Jedná se o provozovnu vyvařující. Podávají se zde hotové pokrmy, minutkové pokrmy, výrobky studené kuchyně a jsou poskytovány nápoje teplé, studené, rozlévané a čepované. Dále je prováděn prodej originálně balených pochutin.

 

Kontrolou zjištěné nedostatky se týkaly zejména provozní hygieny, smyslových vlastností potravin a také postupů založených na zásadách HACCP. V prostoru kuchyně, skladů a přípraven byla v době kontroly znečištěná podlaha, zejména v hůře dostupných místech a pod technologickým vybavením byly napadané zbytky potravin, stará zaschlá špína a viditelná vrstva staré mastnoty. Stejně tak byly znečištěny vnější i vnitřní povrchy provozně-technologického zařízení (chladicí technika). V hrubé přípravně zeleniny visely pavučiny a byla zde viditelná plíseň na zdi. V prostoru baru byl přívod vody vedoucí k dřezu k mycím válcům na výčepní sklo pokryt vrstvou černé plísně. Plastový pořadač na příbory pro hosty byl znečištěn starou špínou a mastnotou. V provozovně byla skladována plesnivá zelenina. Dále bylo zjištěno, že provozovatel potravinářského podniku nepostupuje podle stálých postupů založených na zásadách HACCP. Zamražené polotovary a zchlazené pokrmy nebyly žádným způsobem označeny.

 

Vzhledem k závažným pochybením kontrolované osoby přistoupili hygienici k uzavření provozovny.  Kontrolovaná osoba projevila součinnost a ihned zahájila potřebná nápravná opatření. Opakovanou kontrolou, provedenou dne 3. 5. 2019 bylo zjištěno, že všechny nedostatky byly odstraněny a tedy nic nebrání dalšímu provozu. Za zjištěné závady byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU    

 

Zpracováno: 15.5.2019