Kontrola sportovního areálu U Kolečka, Křivoklát odhalila nedostatky

Středočeští hygienici provedli dne 23.08.2019 kontrolu v provozovně stravovacích služeb Sportovní areál U Kolečka, umístěné na adrese Ke Hřišti 231, 270 23 Křivoklát, provozovatel Michal Kafka, IČO: 05946930.

 

Jedná se o sezónní provozovnu, ve které bylo kontrolou zjištěno, že nejsou dodržovány obecné požadavky na potravinářské prostory. V provozovně nebyl k dispozici dřez na oplach surovin, docházelo tak ke křížení činností. Nedostatky byly zjištěny i ve skladování potravin. Dále byly kontrolou zjištěny závažné nedostatky, zejména v dodržování zásad provozní a osobní hygieny. Podlahové povrchy v hůře přístupných místech v kuchyni a u baru, pracovní plochy a úložné prostory pod pracovními plochami byly znečištěny starou zaschlou mastnotou, zbytky potravin a prachem. Znečištěna byla i chladicí a mrazicí technika a technologické vybavení (plynová kamna, gril, kovový zákryt digestoře). Za technologickým vybavením v hůře přístupných místech byl povrch znečištěn mastnotou, zbytky potravin a prachem. Okno nad kamny v kuchyni bylo znečištěno starou špínou, mastnotou a pavučinami. V provozovně byly nalezeny cigaretové nedopalky a na pracovních plochách a podlahách byl cigaretový popel.

 

Všechny tyto nedostatky mohou mít za následek vznik alimentárního onemocnění u strávníků a závažně tak ohrozit zdraví konzumentů. Z důvodů výše zmíněných hygienici nařídili provedení sanitace provozovny.

 

Provozovatel restaurace prokázal účinnou součinnost a uvedené nedostatky odstranil neprodleně. Opakovanou kontrolou bylo hygieniky ověřeno, že nařízené opatření bylo splněno.

 

 Za zjištěné závady byla provozovateli uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 11.9.2019