Kontrola stánkového prodeje na Narozeninách rádia Blaník 2018 na Konopišti

Středočeští hygienici z územního pracoviště Benešov provedli v sobotu 2. 6. 2018 kontrolu stánkového prodeje občerstvení na jednorázové akci Narozeniny rádia Blaník, pořádané v přírodním divadle na Konopišti. Koncertu se zúčastnilo na 11 tisíc návštěvníků. Nedílnou součástí hudebního programu bylo i zajištění občerstvení pro všechny hladové ale i žíznivé milovníky hudby.

 

Pro provozovatele stánků s občerstvením pořadatel akce zajistil cisterny s pitnou vodou a vyčleněné personální WC ve zděném objektu. Ostatní povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, kterými jsou např. dodržování hygienických podmínek při přípravě a prodeji občerstvení, při skladování potravin a pokrmů, dále na ochranu potravin před kontaminací, kontrolu dat použitelnosti, původu potravin, dodržování zásad provozní a osobní hygieny, způsobilost osob vykonávající činnost epidemiologicky závažné a dostupnost informací o přítomnosti alergenů v pokrmech byly na zodpovědnosti samotných provozovatelů stánků.  Hygieniky bylo namátkově provedeno 6 kontrol stánků nabízejících tradiční pokrmy rychlého občerstvení, jako například ohřívaná uzenina, langoše, palačinky, hamburgery, bramborové spirály, ale také sofistikovanější pokrmy jako např. halušky, buřty na pivě, živáňská směs a další varianty směsí z masa a zeleniny tepelně upravované na pánvi. Právě ve stánku s těmito nabízenými pokrmy hygienici včas zasáhli a zajistili cca 20 kg prošlého masa a uzenin určených k výrobě pokrmů. V dalším stánku byla zjištěna výroba bramborových spirál z neočištěných brambor, nedodržení skladovacích teplot potravin a opět potraviny s prošlým datem použitelnosti. Provozovatel stánku Burger zase nepředložil doklady identifikující původ a dobu použitelnosti nabízených uzenin a nezajistil vhodné zařízení na mytí rukou personálu.

 

Se všemi třemi provozovateli byla projednána potřebná nápravná opatření, která byla splněna, a na místě jim byl uložen finanční postih.

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 21. 6. 2018