Kontrola stánků na jednorázové akci „Sedlecká pouť“ v Kutné Hoře

Středočeští hygienici se v rámci plánovaných kontrol zaměřili dne 30.03.2018 na stánkový prodej občerstvení při jednorázové akci „Sedlecká pouť“ Kutná Hora. Jedná se o tradiční akci hojně navštěvovanou veřejností, která je pořádána každoročně v době Velikonoc.

 

K vidění bylo velké množství stánků s rozmanitým sortimentem jak potravinářského tak nepotravinářského zboží. Hygienici svou pozornost věnovali stánkům s občerstvením, které nabízely například asijské pokrmy, langoše, grilované klobásy, párek v rohlíku, bramboráky, palačinky, rožněné maso, točenou zmrzlinu apod. Typově se jednalo o plátěné stánky a upravené mobilní přívěsy.

 

Provozovatelé stánků si sami zajišťovali pitnou vodu pro osobní hygienu a na úklid. K přípravě pokrmů byla používána balená voda. Po celou dobu konání akce byly pro návštěvníky v areálu k dispozici chemické záchody, pro provozovatele stánků byly chemické záchody vyčleněny a někteří provozovatelé měli zajištěny vlastní v obytných přívěsech. Organizátor akce průběžně zajišťoval během celého dne odvoz odpadků.

 

Kontroly byly zaměřeny zejména na dodržování podmínek týkajících se způsobu skladování potravin, režimu přípravy a prodeje občerstvení, původu potravin, dodržování zásad osobní a provozní hygieny a zajištění dostupnosti informací o přítomnosti alergenů v nabízených pokrmech a dodržování povinností vyplývajících z protikuřáckého zákona.

 

Provedeno bylo celkem 14 kontrol,  z toho ve 4 stáncích byly zjištěny nedostatky, které byly řešeny uložením sankce a napomenutí. Nedostatky se týkaly způsobu skladování potravin, značení polotovarů, dostupnosti informací o přítomnosti alergenů v nabízených pokrmech a zajištění zařízení pro možnost mytí rukou a čištění pracovních nástrojů a zařízení. V ostatních případech byly zjištěny jen drobné závady, které byly odstraněny ještě v průběhu kontroly (např. doplnění prostředků na mytí a osušení rukou – tekuté mýdlo a papírové ručníky, nebo chybějící doklady na potraviny).

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy

Zpracováno: 10. 4. 2018